Nazwa usługi: Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998r., Nr 136, poz. 884, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1471, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz podania o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - F-USC.5150-1/1
  • Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
   
Opłaty: 50 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1119