Nazwa usługi: Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o ustalenie odszkodowania
  • Odpowiednia decyzja na podstawie, której nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości tj. decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gdzie zostają wydzielone działki pod drogi publiczne, decyzja Wojewody o przejściu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
   
Opłaty: Do 1 miesiąca
   
Czas realizacji: Brak opłat
   
Tryb odwoławczy: Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1119