Nazwa usługi: Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej (Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1503)
Ustawa
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podpisany własnoręcznie, wypełniony wzór wniosku
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 60 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1119