Nazwa usługi: Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o ustalenie odszkodowania
  • Odpowiednia decyzja na podstawie, której nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości tj. decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gdzie zostają wydzielone działki pod drogi publiczne, decyzja Wojewody o przejściu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3095