Nazwa usługi: Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podpisany własnoręcznie, wypełniony wzór wniosku
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3095